Z dbałości o komfort i dobre samopoczucie naszych klientów, serdecznie prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu. Niezastosowanie się do reguł panujących w obiekcie skutkować będzie konsekwencjami zawartymi w regulaminie (należy nadmienić, iż zamek znany jest z bezwzględności w wymierzaniu kar od zarania wieków J).                                    

Regulamin

 1. Pobyt Gości w pokojach gościnnych na zamku w Nidzicy, przewidziany jest w godz. od godz.15:00 do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.                                                                                 Z dbałości, o sprawną organizację pracy personelu, informujemy iż Goście, którzy nie opuszczą pokoi do godz. 12:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnej doby.
 2. Pokoje wynajmowane są po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu i uregulowaniu opłat za zadeklarowany w rezerwacji czas pobytu.
 3. Cisza nocna zwyczajowo trwa od godziny 22:00 do 8:00.
 4. Przyjmowanie osób odwiedzających naszych Gości jest możliwe w godzinach 10:00 – 22:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą zameldowani Goście. W przypadku naruszenia pkt.4 Gość zostanie obciążony opłatą 100% za nocleg od każdej osoby przebywającej, a niezameldowanej.
 5. Zachowanie Gości, które zakłóca pobyt osób trzecich i narusza Regulamin będzie skutkowało wyproszeniem Gościa z obiektu. Pobrana wcześniej opłata za pobyt nie podlegać będzie zwrotowi.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używanie otwartego ognia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia gość obciążony zostanie karą pieniężną w wysokości 400 PLN. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach równoznaczne jest z wyrażeniem przez najmującego pokój zgody na obciążenie go kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 100 zł.
 7. Zabronione jest używanie grzałek, czajników, żelazek i innych podobnych urządzeń niebędących własnością obiektu.
 8. Wszelkiego rodzaju usterki zauważone w pokoju prosimy zgłaszać tuż po zameldowaniu się. Wszelkie niezgłoszone zniszczenia obciążą materialnie Gościa.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia wyposażenia obiektu.
 10. W przypadku utraty klucza pobierana jest opłata 50 zł za każdy klucz.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach i łazienkach. Rzeczy wartościowe można przechować bezpłatnie w naszym sejfie.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 13. Sprzątanie pokoju i łazienki na życzenie Gościa maksymalnie raz na 2 dni. Przy dłuższych pobytach wymiana pościeli raz w tygodniu.
 14. Ze względów organizacyjnych, podczas rezerwacji pokoju wymagany jest 50% zadatek, który nie podlega zwrotowi w przypadku niepojawienia się Gościa. Możliwa jest zmiana długości pobytu do 5 dni przed datą przyjazdu. W przypadku braku anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gościa zostanie on obciążony kwotą za pierwszą dobę pobytu.
 15. Rzeczy pozostawione przez Gości zostaną przechowane przez okres 7 dni.
 16. Istnieje możliwość przechowania bagażu.
 17. Nie serwujemy posiłków. Istnieje możliwość organizacji posiłków w pobliskiej restauracji dla grup zorganizowanych.
 18. Wystawiamy fakturę VAT.
 19. Pobyt zwierząt domowych możliwy jest jedynie po wcześniejszych uzgodnieniach z obsługą oraz zaznajomieniem się z Regulaminem pobytu, ze zwierzętami domowymi.
 20. Ze względu na specyfikę architektoniczną miejsca, pobyt osób niepełnosprawnych w obiekcie może wiązać się z drobnymi utrudnieniami organizacyjnymi, jednakże dopełnimy wszelkich starań ażebyście Państwo czuli się komfortowo.

 

(załącznik nr 1)

Regulamin pobytu, ze zwierzętami domowymi

 

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje obsługa recepcji.

2. Koszt pobytu zwierzęcia w obiekcie wynosi 10 zł za dobę.

3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w obiekcie.

4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) personel bieże pod uwagę głównie ich temperament oraz wytresowanie. Obsługa obiektu może z żalem odmówić przyjęcia zwierząt, ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.

5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

6. Właściciele psów muszą posiadać posłanie.

7. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez pion decyzyjny obiektu.

8. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu.

9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy personel będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, obsługa będzie starała się skontaktować z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania

problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegamy sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.

11. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez pion decyzyjny obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele lub tymczasowi opiekunowie.          

Pobierz Regulamin w formacie pdf